Buradasınız

Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.

Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı
Acıpayam İlçesi Mücbir Sebep Hali İlanı

      İlimiz Acıpayam ilçesinde 20.03.2019 tarihinde meydana gelen deprem 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamına girmekte olup, aynı kanunun 15’inci maddesinin son fıkrasının vermiş olduğu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mezkur ilçedeki tüm mükellefler için vergi uygulaması bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

  • Acıpayam ilçesinde mücbir sebep halinin 20.03.2019 günü itibarıyla başlaması ve 31.05.2019 itibarıyla da sona ermesi uygun görülmüştür.

  • Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin başladığı ile sona erdiği tarih arasında geçen süreler işlememektedir.

  • Mücbir sebep ilan edilen tarihler arasında beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 14.06.2019 günü sonuna kadar, ödeme sürelerinin ise 21.06.2019 tarihine kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

  • Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 21.06.2019 günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

  • Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 21.06.2019 günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ilişkin olarak ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden özel tüketim vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  • 2019 yılı 1’inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

  • Mücbir sebep hali 31.05.2019 günü sonu itibarıyla sona ereceğinden, 01.06.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verileceği ve ödemelerinin kanuni sürelerinde yapılacağı tabiidir.

      Kamuoyuna duyurulur!